Feeds:
Innlegg
Kommentarer

I så fall ønsker klubben beskjed fra deg!
Om ikke lenge er prøvesesongen slutt, og klubben skal tradisjonen tro kåre beste støver og beste småhund. Da er samtlige premieringer i sesongen tellende.
Fra dere som har oppnådd jaktchampionat på hunden i løpet av sesongen, ønsker klubben å få tilsendt hundens navn og reg.nr. samt eiers navn.
Send opplysningene til Knut J. Nordby, Prestegårdsv. 50, 1791 Tistedal.
E-post: nordby@halden.net
Frist: 5.mars 2018

Dette er en påminnelse til de som ennå ikke har betalt medlemskontingenten for 2018.
Alle skal ha fått kontingentkrav fra NKK.
Dere kan også gå inn på http://www.nkk.no
Logg inn på «MIN SIDE» og betal direkte
Kontakt Lars-Jørgen Krohg på email dersom dere har ytterligere spørsmål til deres medlemskap .
ohkharehund@gmail.com

 

 

 

Det er utstillingsesong og mange av dere skal inn i ringen for å få bedømt hundene deres.NKks administrasjon har fått en henvendelse knyttet til bedømmelsen av kryssningshunder i tråd med tidligere vedtak i HS, og har vært i kontakt med Dommerutdanningskomiteen (DUK) om saken.Temaet og vedtaket synes å være kjent for noen dommere og ikke andre, og kanskje heller ikke så kjent blant alle aktuelle hundeeiere, det er derfor viktig at dere som har en 1. eller 2. generasjons innkryssningshund opplyser om dette til utstillingsdommer. Vedtaket fra NKKs hovedstyret i møte 26.8.2004, sak 171/04:
Utstillingskrav

Mattilsynet skal besøke 600 hundegårder for å sjekke om hunder som bor ute har det godt, tilsynsprosjektet som vil bli gjennomført i løpet av 2018 kan dere lese mer om her.

Totalt 15 hunder stilte til start på årets EP prøve. Det skulle vise seg å bli vanskelige vitringsforhold begge dager med kaldt og tørt føre på skaren snø.
Kun 6 hunder greide å reise pus første dagen. Finsk støver Slåttemyra’s Jesper til Terje Steen ledet etter første med 120min og 1ÅP
Dag 2 stilte 8 hunder til start.
Finsk støver Slåttemyra’s Jesper presterte godt også Dag 2 med 2. ÅP og var eneste hund som oppnådde 1. EP
Vi gratulerer!

En stor takk til dommere/kjentmenn/grunneiere for vel gjennomført arrangement

Resultatliste EP 3_4 febr 2018

Etter dommermøte første dag for EP prøva foreligger resultat, se link nedenfor
46-18005_kritikk_kn

Vi minner om fristen for innsending av forslag/saker til årsmøtet:

¤ Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende/poststemplet
senest 5 uker før møtedato.
Sendes til: Sjur Danielsen, Ringveien 10 D, 1781 Halden
email:sjurd@halden.net

¤ Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet i møtet,
må være styret i hende/poststemplet  senest 5 uker før møtedato.
Sendes til: Lars-Jørgen Krohg, Bingenveien 183, 1860 Trøgstad

email:ohkharehund@gmail.com