Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Årets dommersamling ble arrangert 5.september 2020. For å ivareta smitterestriksjoner vedr. Covid 19 ble samlingen avsluttet i skauen. Ekstra hyggelige var det å ønske velkommen til en fin gjeng med dommeraspiranter som var med for første gang. Østfold Harehundklubb er storveis fornøyd med å rekruttere nye jaktprøvedommere. En stor takk til Kåre Ødemark for arrangering av dommerkurs i sommer.
Referat fra dommersamling 2020_

Mannen til venstre med kjepp ble slått ut for løshet🤣🤣

NHKF har utarbeidet en veileder Covid-19 for jaktprøver høsten 2020. Denne veilederen ble lagt fram for ledermøtet 15.august 2020.
Veilederen ang. Covid-19 (vedlagt) må følges. NHKF gjør oppmerksom på at Folkehelseinstituttets (FHI) og kommunale retningslinjer er overordnet.
Veileder CV-19 for jaktprøver i NHKF høsten 2020

Dommere og aspiranter i ØHK kalles inn til dommersamling lørd. 5.sept.
Slipptid vil være kl. 07.00
Grupper Dommersamling (2020)

ØHK har som tidligere annonsert avlyst ordinært årsmøte i mars måned grunnet Korona-epidemien. I ettertid har det dukket opp et krav om signert årsmøteprotokoll for få momskompensasjon for aktivitetsåret 2019/2020. Dette innebærer verdifulle inntekter for klubben, og styret har derfor valgt å innkalle til et ekstraordinært årsmøte hvor kun årsberetning, regnskap og aktivitetsplan står på programmet. Andre årsmøtesaker vil bli behandlet sammen med neste årsmøte i mars 2021.Styret er klar over at tidspunktet er ubeleilig midt i fellesferien, men stramme tidsfrister på søknad om momskompensasjon gjør saken ekstraordinær.Innkallingen følger nedenfor.

Vel Møtt !!

TIL MEDLEMMENE I ØSTFOLD HAREHUNDKLUBB

Ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Bingenveien 183 Trøgstad

Alle sakspapirer er å finne på vår hjemmeside http://www.ohk.no

Torsdag 30.07 2020 KL. 19.00.

Saker til behandling:
1. Valg av dirigent

2. Valg av referent

3. Forslag på 2 stk til å signere ekstraordinærårsmøteprotokoll

4. Årsberetning 2019/2020

5. Regnskap

6. Aktivitetsplan 2020/2021

Enkel bevertning

   For styret

   Lars-Jørgen Krohg (sek.)                                

Vel møtt!!

Aversjonsdressur

Stein Wahlstrøm er autorisert for aversjonsdressur, deriblant dressur som fører frem til sauerenhet-bevis.
Ved interesse kontakt:
Stein Wahlstrøm, mobil 928 94 896 – email: steinw@halden.net
Stein starter opp siste halvdel av juli og holder på frem til senest 20. august.
Pris pr. gang: Medlemmer ØHK 200,- ikke medlem 300,-

Utrolig hva man får til med jakthunder etter syv kurskvelder, fantastisk😊👍

 

Dressurkurs starter mandag 18. mai Kl. 18.00
Kurskvelder blir mandag og onsdag, 10 kurskvelder
Sted: Rahaugen, Halden

Dressurkurs starter tirsdag 19.mai Kl. 18.00
Kurskvelder blir tirsdag og fredag, 10 kurskvelder
Sted: Trømborg

For begge kurs kontakt: Knut Jørgen Nordby
Påmelding: mobil 997 23 000 e-post: nordby@halden.net

Det vil bli arrangert dressurkurs som starter tirsdag 19. mai kl 18.00
Sted: Avtales
Ved interesse kontakt: Kåre Ødemark.
Påmelding: mobil 905 15 374 e-post: kare.odemark@gmail.com