Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Deltakerliste SP 2018

45-18014_katalog_kn

Finsk støver EH Sanna til Robert Nygård som representerer Østfold HK oppnådde 1. EP og tredjeplass totalt og er med det uttatt til NM, vi gratulerer!
Ingen automatisk alternativ tekst tilgjengelig.
Ingen automatisk alternativ tekst tilgjengelig.

Styret i NHKF har besluttet at ingen kurs for nye jaktprøvedommere iverksettes fra nå av og frem til nytt jaktprøveregelverk er endelig godkjent av NKK.
Først når den nye regelboka foreligger og eksisterende dommere har fått gjennomgått endringene, vil kursene for nye dommerkandidater igjen kunne startes opp.

Vi ber dere fortsatt om å melde deres interesse til:
leder Jan Freddy Granstrøm, e.mail jfgranstrom@gmail.com
eller til sekretær Lars Jørgen Krohg, e.mail ohkharehund@gmail.com

Her finner dere startlista til DM 2018

http://www.harehund.org/images/46-18020_Startliste_DM_Distrikt_5_NHK.pdf

For resultater under og etter prøven sjekk siden til Norsk Harehundklubb

 

Er du interessert i å bli jaktprøvedommer?
ØHK starter kurs med oppstart i Januar 2019
Du må være medlem i en harehundklubb for å kunne delta på kurset.
Kursleder vil være Kåre Ødemark.
Meld din interesse til leder Jan Freddy Granstrøm, e.mail jfgranstrom@gmail.com
eller til sekretær Lars Jørgen Krohg, e.mail ohkharehund@gmail.com

Dreverringen Østfold og Østfold Harehundklubb har gleden av å invitere til Nordisk Mesterskap for Drevere 2018, fredag 30.november 2018

Les hele invitasjon her: Nordisk Mesteskap for Drevere 2018

NB ! Gjelder alle gruppene. Slipptid skal være kl. 06.00
Samling Høytorp Fort, Mysen kl. 12.00 Gjennomgang og servering.
Hver og en tar kontakt med gruppeleder  for nærmere informasjon.
Gruppeleder har ansvar for å skaffe hund og terreng. Det henstilles til å veksle mellom småhund og støver annethvert år.
Gruppeleder SKAL ha beskjed senest 2 dager før om du møter eller ikke !!
Dette for å planlegge dagen og p.g.a. servering !!

Grupper Dommersamling (2018)