Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Vi minner om fristen for innsending av forslag/saker til årsmøtet: Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 3 uker før møtedato. Sendes til Knut Jørgen Nordby, Nordbyveien 365 1763 Halden
email: nordby@halden.net  Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet i møtet, må være styret i hende/poststemplet  senest 3 uker før møtedato. Sendes til: Lars-Jørgen Krohg, Bingenveien 183, 1860 Trøgstad email: ohkharehund@gmail.com

 

Bedre forhold i skogen Dag 2 noe resultatene også viser

Finsk støver NO45636/14 Bagskjuldalen’s Felix ble prøve vinner med 1 EP og kan titulere seg som N J(D) CH, eier Espen Ullberg Johannesen,
Vi gratulerer!

Stor takk til dommere, kjentmenn og grunneiere som stiller opp for klubben under slike arrangement!
Endelig premieliste: premieliste EP 1.-2.02.2020

Idag har det vært tunge forhold i skogen noe resultatene viser.

Se resultat liste etter: Dag1

Er du interessert i å bli jaktprøvedommer?
ØHK vil kjøre et helgekurs 20. -22. mars. 2020.
Sted for kurset vil være på Eivindsætre som er foreningshytta til Halden Omegn Jeger & Fiskerforening, her er det overnattingsmuligheter.
Flere opplysninger om Eivindsætre finner du ved å kopiere/lime inn
https://www.njff.no/fylkeslag/ostfold/lokallag/haldenogomegn

Du må være medlem i en harehundklubb for å kunne delta på kurset.
Utfyllende opplysninger om utdanningsregler for dommere finner du under kapittel 8, ved å kopiere/lime inn
https://www.nkk.no/getfile.php/131964836-1564399103/Dokumenter/Aktiviteter/Jakt%20og%20bruks/Jaktpr%C3%B8ve%20drivende%20hunder%20tilsluttet%20NHKF.pdf

Kursleder vil være Kåre Ødemark.
Påmelding senest 1. mars 2020
Meld din interesse til Kåre Ødemark kare.odemark@gmail.com
Telefon: 905 15 374

Det er avholdt dommer møte 15.01.2020 og dommerkollegiet har lagt frem premieliste for høstens jaktprøver. Det er for perioden totalt 41 starter.
Resultatliste finner dere her: premieliste åpen prøve høsten 2019

ØHK inviterer til medlemsmøte mandag 20. januar kl 19.00 på Høytorp Fort, Mysen
Høgfoss og Fallan vil besøke oss og fortelle gode jakthistorier.
Ta gjerne med en jegervenn eller to.

I løpet av kvelden vil vi trekke vinneren av klubbens jubileumslotteri, en Tracker Supra pejl gitt av NHKF i forbindelse med klubbens 60 års jubileum
Alle medlemmer inviteres til å kjøpe lodd for kr. 50.- pr.lodd.
Lodd kjøpes ved innbetaling til konto 1100.40.65125, og merkes med navn og lotteri.

Vi minner om fristen for innsending av forslag/saker til årsmøtet: Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 3 uker før møtedato. Sendes til Knut Jørgen Nordby, Nordbyveien 365 1763 Halden
email: nordby@halden.net  Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet i møtet, må være styret i hende/poststemplet  senest 3 uker før møtedato. Sendes til: Lars-Jørgen Krohg, Bingenveien 183, 1860 Trøgstad email: ohkharehund@gmail.com