Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Er du interessert i å bli jaktprøvedommer?
ØHK starter kurs med oppstart i Januar 2019
Du må være medlem i en harehundklubb for å kunne delta på kurset.
Kursleder vil være Kåre Ødemark.
Meld din interesse til leder Jan Freddy Granstrøm, e.mail jfgranstrom@gmail.com
eller til sekretær Lars Jørgen Krohg, e.mail ohkharehund@gmail.com

Dreverringen Østfold og Østfold Harehundklubb har gleden av å invitere til Nordisk Mesterskap for Drevere 2018, fredag 30.november 2018

Les hele invitasjon her: Nordisk Mesteskap for Drevere 2018

NB ! Gjelder alle gruppene. Slipptid skal være kl. 06.00
Samling Høytorp Fort, Mysen kl. 12.00 Gjennomgang og servering.
Hver og en tar kontakt med gruppeleder  for nærmere informasjon.
Gruppeleder har ansvar for å skaffe hund og terreng. Det henstilles til å veksle mellom småhund og støver annethvert år.
Gruppeleder SKAL ha beskjed senest 2 dager før om du møter eller ikke !!
Dette for å planlegge dagen og p.g.a. servering !!

Grupper Dommersamling (2018)

Siste nytt fra ulveovervåkinga er at det er bekreftet at det er født ett ulvekull i Østmarka-reviret utenfor Oslo i år. Det er dermed påvist ulvekull i tre helnorske revir og ett kull i grenserevir så langt i år, og det ei god stund før registreringssesongen starter til vinteren.

Lss hele nyhetsbrevet: Her

Sommerværet ga en flott ramme rundt utstillingen og dommerne Anne Marit Olsen og Jan Myrvold sørget for god og rettferdig bedømmelse.
Beagle NJV-17 Sweet Courage Aragorn DK00797/2017 til Bent Prestby ble BIS, utstillingens vakreste hund!
Beste jaktpremierte småhund ble beagle N UCH Aha Knerten’s Liselotte NO48380/14 til Arve Hansen.
Beste jaktpremierte støver ble Finsk Støver Högbrons Minttu SE50181/2015 til Trine Opsand
Disse hundene oppnådde BIR:
Beagle NJV-17 Sweet Courage Aragorn DK00797/2017, eier Bent Prestby. Drever Svartpyttens Flory NO44748/17, eier Tore Faråsengen
Dunker DK UCH DKV-14-15 SVJV-13 JWW-14 NV-17 Direktør’n Av Kampenhaug, eier Ann Jeanette Stenhaug Bull og Elisabeth Aune Moseby
Finsk Støver Högbrons Minttu SE50181/2015, eier Trine Opsand. Hamiltonstøver D-Bibbi NO39134/17, eier Lars Jørgen Krohg
Hygenhund Kn-Sniff NO56578/16, eier Lasse Vestby Langsbakken

BIS vinner 2018
Beagle NJV-17 Sweet Courage Aragorn
DK00797/2017 til Bent Prestby

Vi vil samtidig takke dommere, ringsekretærer og skrivere for vel utført arbeid.
En stor takk går også til våre sponsorer som stiller opp hvert år.

Les hele nyhetsbrevet: her

Det ble til sammen 87 hunder påmeldt til utstillingen på Høytorp 10. juni:
21 beagle (inkl. 1 valp) – 15 drever – 10 dunker – 15 finsk støver – 2 haldenstøver – 5 hamilton – 16 hygen – 1 schiller – 2 schweizer.

Anne Marit Olsen dømmer beagle, drever, haldenstøver og hygen

Obs dommerendring! Jan Myrvold går inn som dommer for dunker, finsk støver, hamilton, schiller og schweizer.

Bedømmelsen begynner kl. 09.00.

Frammøtetider:
Kl. 09.00: Beagle, dunker, finsk støver                                Kl. 10.00: Drever
Kl. 11.00: Haldenstøver, hamilton, schiller, schweizer        Kl. 12.00: Hygen

Til hundeeiere: Husk å ta med vaksinasjonsattest og registreringsbevis