Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘ohk.no’ Category

ØHK har som tidligere annonsert avlyst ordinært årsmøte i mars måned grunnet Korona-epidemien. I ettertid har det dukket opp et krav om signert årsmøteprotokoll for få momskompensasjon for aktivitetsåret 2019/2020. Dette innebærer verdifulle inntekter for klubben, og styret har derfor valgt å innkalle til et ekstraordinært årsmøte hvor kun årsberetning, regnskap og aktivitetsplan står på programmet. Andre årsmøtesaker vil bli behandlet sammen med neste årsmøte i mars 2021.Styret er klar over at tidspunktet er ubeleilig midt i fellesferien, men stramme tidsfrister på søknad om momskompensasjon gjør saken ekstraordinær.Innkallingen følger nedenfor.

Vel Møtt !!

TIL MEDLEMMENE I ØSTFOLD HAREHUNDKLUBB

Ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Bingenveien 183 Trøgstad

Alle sakspapirer er å finne på vår hjemmeside http://www.ohk.no

Torsdag 30.07 2020 KL. 19.00.

Saker til behandling:
1. Valg av dirigent

2. Valg av referent

3. Forslag på 2 stk til å signere ekstraordinærårsmøteprotokoll

4. Årsberetning 2019/2020

5. Regnskap

6. Aktivitetsplan 2020/2021

Enkel bevertning

   For styret

   Lars-Jørgen Krohg (sek.)                                

Vel møtt!!

Read Full Post »

Aversjonsdressur

Stein Wahlstrøm er autorisert for aversjonsdressur, deriblant dressur som fører frem til sauerenhet-bevis.
Ved interesse kontakt:
Stein Wahlstrøm, mobil 928 94 896 – email: steinw@halden.net
Stein starter opp siste halvdel av juli og holder på frem til senest 20. august.
Pris pr. gang: Medlemmer ØHK 200,- ikke medlem 300,-

Read Full Post »

Dressurkurs i Skiptvet bildekavalkade

Utrolig hva man får til med jakthunder etter syv kurskvelder, fantastisk😊👍

Read Full Post »

Dressurkurs i Trømborg bilde kavalkade

 

Read Full Post »

Read Full Post »

Dressurkurs starter mandag 18. mai Kl. 18.00
Kurskvelder blir mandag og onsdag, 10 kurskvelder
Sted: Rahaugen, Halden

Dressurkurs starter tirsdag 19.mai Kl. 18.00
Kurskvelder blir tirsdag og fredag, 10 kurskvelder
Sted: Trømborg

For begge kurs kontakt: Knut Jørgen Nordby
Påmelding: mobil 997 23 000 e-post: nordby@halden.net

Read Full Post »

Det vil bli arrangert dressurkurs som starter tirsdag 19. mai kl 18.00
Sted: Avtales
Ved interesse kontakt: Kåre Ødemark.
Påmelding: mobil 905 15 374 e-post: kare.odemark@gmail.com

Read Full Post »

Nyhetsoppdatering!

  • Årsmøtet 2020 blir utsatt til neste år og tas sammen med årsmøtet for 2021.
    Nåværende styre blir sittende til årsmøte 2021
  • Det vil bli arrangert et medlemsmøte til høsten, dersom helsemyndighetene godkjenner denne type møte, hvor premieutdeling fra forrige jaktsesong vil bli foretatt.
  • Utstillingen vår avlyses, og blir ikke gjennomført i år.
  • Styret i ØHK har besluttet å støtte forslaget til NHKF om å innvilge et lån til NKK på kr. 100.- pr. medlem.

Read Full Post »

Ekstraordinært ledermøte NHKF

NHKF avholdt tirsdag kveld Teams møte hvor 30 ledere fra forbundets klubber og ringer deltok hvor temaet for møtet var å stille midler til rådighet for et lånebeløp til NKK. Det trengs midler umiddelbart og NKK har bedt eierne om lån til videre drift for å unngå konkurs. Totalt trengs det ca.10 mill for å kunne sikre drift ut 2020. NHKF setter pris på at vi enkelt ble enige om et forslag til vedtak for finansiering av et lånebeløp til NKK i den vanskelige likviditetssituasjonen som de er kommet i. Beløpet som hver enkelt harehundklubb skal yte er kr. 100,- pr medlem pr 31.12.2019. Det vil også bli fra NHKF sentralt frigjort midler til lån. Klubbene skal nå styrebehandle vedtaket før det er endelig godkjent og NHKF kan arbeide videre med låneavtalen mot NKK .Klubber og ringer vil fortløpende holdes orientert om progresjonen i arbeidet med låneavtalen.

Read Full Post »

På grunn av retningslinjer fra regjeringen, som foreløpig gjelder frem til 15.06.2020, må vi avlyse årets figurjakt 1. mai og utstillingen vår på Høytorp Fort den 7.06.2020.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »