Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Siste nytt fra ulveovervåkinga er at det er bekreftet at det er født ett ulvekull i Østmarka-reviret utenfor Oslo i år. Det er dermed påvist ulvekull i tre helnorske revir og ett kull i grenserevir så langt i år, og det ei god stund før registreringssesongen starter til vinteren.

Lss hele nyhetsbrevet: Her

Sommerværet ga en flott ramme rundt utstillingen og dommerne Anne Marit Olsen og Jan Myrvold sørget for god og rettferdig bedømmelse.
Beagle NJV-17 Sweet Courage Aragorn DK00797/2017 til Bent Prestby ble BIS, utstillingens vakreste hund!
Beste jaktpremierte småhund ble beagle N UCH Aha Knerten’s Liselotte NO48380/14 til Arve Hansen.
Beste jaktpremierte støver ble Finsk Støver Högbrons Minttu SE50181/2015 til Trine Opsand
Disse hundene oppnådde BIR:
Beagle NJV-17 Sweet Courage Aragorn DK00797/2017, eier Bent Prestby. Drever Svartpyttens Flory NO44748/17, eier Tore Faråsengen
Dunker DK UCH DKV-14-15 SVJV-13 JWW-14 NV-17 Direktør’n Av Kampenhaug, eier Ann Jeanette Stenhaug Bull og Elisabeth Aune Moseby
Finsk Støver Högbrons Minttu SE50181/2015, eier Trine Opsand. Hamiltonstøver D-Bibbi NO39134/17, eier Lars Jørgen Krohg
Hygenhund Kn-Sniff NO56578/16, eier Lasse Vestby Langsbakken

BIS vinner 2018
Beagle NJV-17 Sweet Courage Aragorn
DK00797/2017 til Bent Prestby

Vi vil samtidig takke dommere, ringsekretærer og skrivere for vel utført arbeid.
En stor takk går også til våre sponsorer som stiller opp hvert år.

Les hele nyhetsbrevet: her

Det ble til sammen 87 hunder påmeldt til utstillingen på Høytorp 10. juni:
21 beagle (inkl. 1 valp) – 15 drever – 10 dunker – 15 finsk støver – 2 haldenstøver – 5 hamilton – 16 hygen – 1 schiller – 2 schweizer.

Anne Marit Olsen dømmer beagle, drever, haldenstøver og hygen

Obs dommerendring! Jan Myrvold går inn som dommer for dunker, finsk støver, hamilton, schiller og schweizer.

Bedømmelsen begynner kl. 09.00.

Frammøtetider:
Kl. 09.00: Beagle, dunker, finsk støver                                Kl. 10.00: Drever
Kl. 11.00: Haldenstøver, hamilton, schiller, schweizer        Kl. 12.00: Hygen

Til hundeeiere: Husk å ta med vaksinasjonsattest og registreringsbevis

Det viser seg å være problemer med å få betalt påmeldingsavgift på NKK sin nettløsning. Det jobbes med dette, vi har derfor forlenget fristen for påmelding på nettet til 23.05.18. Håper alt fikser seg i løpet av kort tid.

Fortsatt ledige plasser til utstillingen på Høytorp Fort, søndag 10. juni. Kom igjen folkens meld på bikkja og la dette bli vårens vakreste hundetreff.
ANNE MARIT OLSEN dømmer alle raser. Vi tar forbehold om dommerendring.
Påmelding elektronisk via NKK’s terminliste eller manuelt til Sjur Danielsen, Ringveien 10 D, 1781 Halden, mob. 90889497, e-post bloksbergs@gmail.com
Påmeldingsfrist for manuell 19.05.18, for elektronisk 22.05.18.

Lars Erik Minge ble nok en gang klubbmester i figurjakt 2018 med 159 poeng. GRATULERER! Hele 118 skyttere deltok ved klubbens figurjakt i Svinndal 1. mai. Vi retter samtidig en stor takk til hjelpemannskapet som bidro til å få arrangementet vel i havn.