Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Her følger de endelige resultatene fra åpen prøve høsten 2020

Første foreløpige statusrapport fra vinterens ulveovervåking viser at det fram til nå er dokumentert 66-73 ulver i landet. Sporingssesongen hittil har vært preget av lite snø.

Les hele nyhetsbrevet her:
https://rovdata.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/tabid/3764/ArticleId/5129/reftab/1999/Default.aspx

JULEHILSEN FRA STYRET

Det nærmer seg juletider og et spesielt år er bak oss. Pandemien har satt sitt preg på samfunnet og også vår aktivitet og klubb har fått merke unntakstilstanden. En god del aktiviteter er avlyst, mens våre jaktprøver har gått etter planen.
Forhåpentligvis vil 2021 bli et mer normalår med mer sosial aktivitet og et aktivitetsprogram som blir mer normalt.
Styret ønsker spesielt å takke dommere og nøkkelpersoner for innsatsen i 2020, og håper på et aktivt og godt samarbeid i årene som kommer.

God jul og godt nytt år ønskes til alle våre medlemmer og deres hunder.

Styret

Drever  NO36164/16 Glundbergbakken’s Niilo til Svend Bredo Gasmann ble vinner av Småhund prøven med 165 premiepoeng/175 konkurransepoeng. 17 ekvipasjer stilte til start, 11stk med 1. Rå –
1 stk 1. Re – 2 stk 2 Rå – 3 stk 3 Rå.
NM tabellen benyttes som grunnlag for å kåre vinner. ØHK gratulerer!
ØHK vil benytte anledningen til å takke grunneiere/kjentmenn/dommere for at de velvillig stiller opp for klubben.
premieliste Småhund Østfold 2020

Vi minner om at dette er foreløpige resultat, de endelige resultatene foreligger etter dommermøtet 2020

Styret i NHKF hadde styremøte på Teams mandag 26.oktober 2020 og gjorde følgende vedtak:
SAK 28.2020 NM arrangementene 2020
Vedtak:
Med bakgrunn i dagens situasjon rundt Covid-19 med økende smitteutvikling på landsbasis og nye nasjonale smittevernregler fra Regjeringen og Folkehelseinstituttet gjeldene fra midnatt, natt til onsdag 28. oktober, vil NM-arrangementene i 2020 bli avlyst.
Vedtak fattet med 4 mot 1 stemme.
Vedtaket gjelder for både NM støver og NM småhund.

Når det gjelder de forestående DM-arrangementene er det opp til arrangørene om de ønsker å kåre en distriktmester eller avholde en ordinær EP. Arrangøren kan selv sette deltaker begrensninger ihht gjeldene smitteverns bestemmelser.
DM-arrangørene står også fritt til å avlyse av smittevernhensyn.

Styret NHKF

Det er Norsk Harehundklub som arrangerer årets DM i distrikt 5.
Prøven vil foregå i Nordmarka torsdag 5. og fredag 6. november.
Påmeldingsfristen er 26.10.2020. Max 25 hunder, kun påm. på nett
Hundeeiere må selv sørge for overnatting
https://www.nkk.no/terminliste-prover/category1269.html

Årets dommersamling ble arrangert 5.september 2020. For å ivareta smitterestriksjoner vedr. Covid 19 ble samlingen avsluttet i skauen. Ekstra hyggelige var det å ønske velkommen til en fin gjeng med dommeraspiranter som var med for første gang. Østfold Harehundklubb er storveis fornøyd med å rekruttere nye jaktprøvedommere. En stor takk til Kåre Ødemark for arrangering av dommerkurs i sommer.
Referat fra dommersamling 2020_

Mannen til venstre med kjepp ble slått ut for løshet🤣🤣

NHKF har utarbeidet en veileder Covid-19 for jaktprøver høsten 2020. Denne veilederen ble lagt fram for ledermøtet 15.august 2020.
Veilederen ang. Covid-19 (vedlagt) må følges. NHKF gjør oppmerksom på at Folkehelseinstituttets (FHI) og kommunale retningslinjer er overordnet.
Veileder CV-19 for jaktprøver i NHKF høsten 2020

Dommere og aspiranter i ØHK kalles inn til dommersamling lørd. 5.sept.
Slipptid vil være kl. 07.00
Grupper Dommersamling (2020)