Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Lars Erik Minge ble klubbmester i figurjakt 2017 med 158 poeng. GRATULERER! Hele 114 skyttere deltok ved klubbens figurjakt i Svinndal 1. mai. Vi retter samtidig en stor takk til hjelpemannskapet som bidro til å få arrangementet vel i havn.


 

Onsdag 19. april kl 18.00 starter dressurkurs i Aremark – 10 kurskvelder, instruktør vil være Knut Jørgen Nordby
Kurskvelder vil være mandag og onsdag. Det blir også ringtrening som forberedelse til utstilling
Sted: På samme sted som Elgfestivalen foregår, innkjøring ved Kirkeng Camping
Påmelding til Knut Jørgen Nordby, mobil 997 23 000 – mail: nordby@halden.net

Utstilling på Høytorp Fort

Klubben avholder sin utstilling på Høytorp, Mysen
søndag 28. mai 2017 kl. 9.00.
Åpen for drivende hunder gruppe 6/4 tilsluttet NHKF.
Valper i alderen 4-9 mnd. kan delta, – påmelding som for øvrige klasser.

Norsk Dreverring har sitt landstreff i forbindelse med utstillingen.

GÖRAN JOHANSSON dømmer drever, JOHN SMEDBAKKEN øvrige raser.
Vi tar forbehold om dommerendring.

Påmelding elektronisk via NKK’s terminliste eller manuelt til Karin Flinkop, Rokkeveien 280, 1746 Skjeberg,
tlf. 69165895, mob. 95775061, e-post bwia@online.no.
Påmeldingsfrist for manuell 04.05.17, for elektronisk 07.05.17.
Avgift kr. 350,- for ordinære klasser/ kr. 150,- for valper.
Ved manuell påmelding innbetales avgift senest 04 .05.17 til bankkonto 1100.40.90405.

OBS! Husk å merke innbetalingen med hundens reg.nr. og navn!
Vaksinasjonsattest og reg.bevis må medbringes utstillingsdagen.
Hjertelig velkommen til Høytorp!

 

Leder Martin Wik åpnet møtet med å ønske velkommen til  ca 60 fremmøtte medlemmer .
Alle saker og valg ble enstemmig vedtatt. Tillitsmenn ble behørig takket for innsatsen gjennom året og nye tillitsmenn ble ønsket velkommen til sine verv. Leder Martin Wik takket av etter 6 år i styret hvorav 1 år som leder, Jan Freddy Granstrøm ble valgt til ny leder i klubben.
Årsmøtet ble på tradisjonelt vis avsluttet med premieutdeling for klubbmester figursti og hunde ekvipasjer som på jaktprøve hadde oppfylt kravet til premiering.
Årets støver: Finsk støver Belger Du Nord Willy til Espen Ulleberg Johannesen
Årets småhund: Drever Linka til Per Hellgren

Sted: Restaurant Fortet, Høytorp Fort, Mysen  torsdag 30. mars 2017 kl 19.00