Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Dressurkurs starter mandag 18. mai Kl. 18.00
Kurskvelder blir mandag og onsdag, 10 kurskvelder
Sted: Rahaugen, Halden

Dressurkurs starter tirsdag 19.mai Kl. 18.00
Kurskvelder blir tirsdag og fredag, 10 kurskvelder
Sted: Trømborg

For begge kurs kontakt: Knut Jørgen Nordby
Påmelding: mobil 997 23 000 e-post: nordby@halden.net

Det vil bli arrangert dressurkurs som starter tirsdag 19. mai kl 18.00
Sted: Avtales
Ved interesse kontakt: Kåre Ødemark.
Påmelding: mobil 905 15 374 e-post: kare.odemark@gmail.com

Nyhetsoppdatering!

  • Årsmøtet 2020 blir utsatt til neste år og tas sammen med årsmøtet for 2021.
    Nåværende styre blir sittende til årsmøte 2021
  • Det vil bli arrangert et medlemsmøte til høsten, dersom helsemyndighetene godkjenner denne type møte, hvor premieutdeling fra forrige jaktsesong vil bli foretatt.
  • Utstillingen vår avlyses, og blir ikke gjennomført i år.
  • Styret i ØHK har besluttet å støtte forslaget til NHKF om å innvilge et lån til NKK på kr. 100.- pr. medlem.

NHKF avholdt tirsdag kveld Teams møte hvor 30 ledere fra forbundets klubber og ringer deltok hvor temaet for møtet var å stille midler til rådighet for et lånebeløp til NKK. Det trengs midler umiddelbart og NKK har bedt eierne om lån til videre drift for å unngå konkurs. Totalt trengs det ca.10 mill for å kunne sikre drift ut 2020. NHKF setter pris på at vi enkelt ble enige om et forslag til vedtak for finansiering av et lånebeløp til NKK i den vanskelige likviditetssituasjonen som de er kommet i. Beløpet som hver enkelt harehundklubb skal yte er kr. 100,- pr medlem pr 31.12.2019. Det vil også bli fra NHKF sentralt frigjort midler til lån. Klubbene skal nå styrebehandle vedtaket før det er endelig godkjent og NHKF kan arbeide videre med låneavtalen mot NKK .Klubber og ringer vil fortløpende holdes orientert om progresjonen i arbeidet med låneavtalen.

På grunn av retningslinjer fra regjeringen, som foreløpig gjelder frem til 15.06.2020, må vi avlyse årets figurjakt 1. mai og utstillingen vår på Høytorp Fort den 7.06.2020.

Med bakgrunn i Corona situasjonen har NHKF søkt NKKs Jakthundkomite om dispensasjon fra pkt. 4 i jaktprøveregelverket vedrørende krav om utstillingspremiering for å kunne starte på jaktprøver sessongen 2020/2021.

Eiere som starter på jaktprøver uten å ha vært på utstilling med hunden sin, må stille sine hunder så snart det åpnes for dette fra NKK.

Det kan ikke søkes om Jaktchampionat før kravet om utstillingspremiering er oppnådd.

Vedtak ble fattet i NJK møte 31.03.2020

vedtak

Etter pålegg fra NKK sender NHKF ut følgende informasjon:

Forbundsstyret ber om at alle klubber og ringer som ikke har avholdt årsmøtet sitt pr 12/3-2020 utsetter disse inntil videre.

Alle klubber og forbund  avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning.

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

NKK og NHKF ber alle klubber og ringer om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt de praktiske forholdene ved avlysninger (også vedrørende årsmøter i klubber) snarlig.

NHKF vil følge retningslinjene som gies av Folkehelseinstituttet (FHI) og NKK, og dette gjøres i solidaritet med kronisk syke, eldre og andre som er spesielt utsatt for smitte. Vi må beskytte oss selv for å beskytte andre.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

NHKF oppfordrer klubber og ringer til å avholde sine møter elektronisk/pr telefon.

 

Med vennlig hilsen
Jan Freddy Granstrøm
Leder Østfold Harehundklubb

Det innkalles til årsmøte på Restaurant Fortet, Høytorp Fort, Mysen  torsdag 26. mars 2020 kl 19.00
Saker til behandling i hht vedtekter:
Gå til fanen Aktiviteter/Årsmøte/Årsmøte 2018/2019 for å lese alle dokumenter
eller benytt denne linken:
https://wp.me/PsjBc-1m5