Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Østfold Harehundklubb har mottatt en Tracker Supra fra NHKF i forbindelse med klubbens 60 års jubileum, stiftet 15.04.59.
Alle medlemmer inviteres til å kjøpe lodd for kr. 50.- pr.lodd.

 Lodd kjøpes ved innbetaling til konto 1100.40.65125, og merkes med navn og lotteri.

Trackeren trekkes på  medlemsmøte i januar

Drever  NO46055/18 Dagdriverens Fia til Ivar Wold ble vinner av Småhund prøven med 164 premiepoeng/172 konkurransepoeng. ( ekvipasjer stilte til start.
NM tabellen benyttes som grunnlag for å kåre vinner. ØHK gratulerer!
ØHK vil benytte anledningen til å takke grunneiere/kjentmenn/dommere for at de velvillig stiller opp for klubben.
premieliste Småhund Østfold 2019

Finsk Støver Ilebekkskogens Milli til Torbjørn Bekkeli ble NM vinner Støver 2019
Østfold hundene gjorde en flott figur på NM Støver 2019
Finsk Støver Slåttemyra’s Jesper til Terje Steen ble nr 2 med 1.EP
Finsk Støver Bagskjuldalen’s Zico til Hans Kristian Øfstaas ble nr 7 med 1.EP
Finsk Støver Maya til Olav Edgar Unnestad ble nr 15 med 3. EP
Vi gratulerer!
Det var Vestoppland Harehundklubb som arrangerte NM Støver 2019
Premieliste NM Støver 2019

NM Støver 2019 Prispallen

Drever SE N J(D)CH Glundbergbakken’s Raja, til John Kristian Solbrekke og Ole Jørgen Henriksen ble NM vinner Småhund 2019. Vi gratulerer!
Det var utrolig jevnt mellom de 3  beste hundene. Det var Telemark Harehundklubb som arrangerte mesterskapet.
Premieliste NM Småhund 2019

NM vinner småhund 2019
Drever SE N J(D)CH Glundbergbakken’s Raja

DM vinner ble Finsk støver Bagskjuldalens Zico til Hans Kristian Øfstaas.
Østfold hunder på de 3 første plassene og med det uttatt til NM.
Nr 2 Finsk støver Maya, Olav Edgar Unnestad
Nr 3 Finsk støver Slåttemyras Jesper, Terje Steen
Nr 4 Finsk støver FA Raisa, Thomas Nordby
Vi gratulerer og ønsker lykke til på NM!

Se fullstendig resultatliste DM V – 2019 premieliste

 

Resultat fra Dag 1 DM V

Se hjemmesiden til Vestfold Harehundklubb

http://vestfoldharehundklubb.no/

I anledning ØHKs 60 års jubileum vil vi markere dette med en hyggelig sammenkomst på Høytorp Fort, Mysen, fredag 22.11.2019 kl 19.00
Det vil bli servert Juletallerken med drikke til maten.
Kuvertpris: Kr 200,-
Håper mange av medlemmene våre vil dele denne kvelden med gode jegerkamerater hvor vi feirer oss selv.
Bindende påmelding til konto 1100.40.65125. Husk å merk innbetalingen med navn.
Påmeldingsfrist 10.11.2019
Vel møtt !!

Hilsen styret i Østfold Harehundklubb