Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Husk å melde din hund på utstilling søndag 6. juni, Høytorp Fort Mysen

Viktig melding! Fra og med jaktprøvesesongen 2021/2022 vil det igjen være krav om at hunden skal ha vært på utstilling for å kunne delta på jaktprøve.

Opprinnelig frist for påmelding på WEB er 24.05.2021. Vi har i dag valgt å åpne for utsatt frist til 31.05.2021
Gå inn på terminlista til NKK og meld på din hund.

Vi har bestilt fint vær og Janne Sannbakken dømmer Beagle og Drever, Bjørn Roald dømmer støverrasene.

Vel møtt!

Det er i vinter påvist 12 ulvekull i Norge og grenserevir, hvorav 5 i helnorske revir og 7 i grenserevir mot Sverige. Ulvebestanden er derfor over det nasjonale bestandsmålet som Stortinget har bestemt, melder Rovdata.

Les hele saken her:
http://www.rovdata.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/tabid/3764/ArticleId/5162/reftab/1999/Default.aspx

Det innkalles til årsmøte på Restaurant Fortet, Høytorp Fort, Mysen  torsdag 10. juni kl 19.00
Saker til behandling i hht vedtekter:
NB !!  Årsmøtet vil bli gjennomført i tråd med gjeldende smittevernregler på stedet. 

Vel møtt!

Knut Jørgen starter opp med dressurtrening mandag 10. mai kl 18.00
Oppmøte ved Rahaugen, Halden, kl 18.00.
Ved interesse kontakt Knut Jørgen på telefon 997 23 000 eller mail nordby@halden.net
De som ikke overholder smittevern hensyn vil bli bortvist fra plassen

Vi minner om fristen for innsending av forslag/saker til årsmøtet:
Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Sendes til Knut Jørgen Nordby, Nordbyveien 365 1763 Halden. Vi ikke hadde noe valg på tillitsverv i 2020 på grunn av Covid-19. Det betyr at alle tillitsverv i klubben skal velges på årsmøtet i 2021 email: nordby@halden.net 
Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet i møtet, må være styret i hende/poststemplet  senest 4 uker før møtedato. Sendes til: Lars-Jørgen Krohg, Bingenveien 183, 1860 Trøgstad email: ohkharehund@gmail.com

Vi har åpnet for påmelding til årets utstilling!
Østfold Harehundklubb arrangerer utstilling på Høytorp Fort – Mysen, søndag 6. juni 2021
Kom igjen folkens, meld på bikkja og la dette bli sommerens vakreste hundetreff. Bjørn Roald dømmer alle støverraser og Janne Sandbakken dømmer beagle og drever. Vi tar forbehold om dommerendring.

Påmelding elektronisk via NKK’s terminliste

Kommunelegen i Halden gir foreløpig avslag på å arrangere dressurkurs v/kursleder Knut Jørgen Nordby i Halden med bakgrunn i Covid-19
Så snart kommunen endrer forutsetningene til slike arrangement vil vi legge ut ny informasjon.

Her følger de endelige resultatene fra åpen prøve 01.01-31.03.2021

Styret har besluttet å utsette årsmøtet ytterligere, fra 20. mai til ny dato 10. juni. Møtested avtales senere. Vi satser på at det lar seg gjøre å avholde årsmøte på tradisjonelt vis. Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut senere.

Start tirsdag den 13 april. Kl. 1800. Påmelding til Kåre Ødemark tlf. 90515374. e-post: kare.odemark@gmail.com. Det blir 2 kvelder i uken.
Dersom lokale/nasjonale Corona bestemmelser legger begrensninger vil vi ta hensyn til det.